REFORMA PRAWA AUTORSKIEGO. Kultura i ekonomia w czasach post-ACTA

12 Lipca 2012, 09:00 (Czwartek)

WEiTI Politechniki Warszawskiej, Warszawa Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  REFORMA PRAWA AUTORSKIEGO. Kultura i ekonomia w czasach post-ACTA
już niedostępne -

W  świecie post-ACTA reforma systemu prawa autorskiego staje się jednym z  najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Od kilku miesięcy trwają  intensywne debaty i dyskusje warsztatowe organizowane przez różne  instytucje. Wśród nich można wyróżnić konferencje uniwersyteckie zorganizowane na apel Rzecznika Praw Obywatelskich, zainicjowane przez MAiC warsztaty praw autorskich oraz konsultacje z profesorami Bełszyńskim, Markiewiczem i Traple  rozpoczęte przez MKiDN. Konferencja "Reforma prawa autorskiego" ma na  celu przedstawienie i omówienie najpoważniejszej propozycji  reformatorskiej.

 
Jednym z  podstawowych zarzutów wobec ACTA było, że wdrożenie tego traktatu uniemożliwi reformę systemu, zwłaszcza w sferze ścigania i karania za naruszenia praw autorskich zwykłych użytkowników informacji, którzy  w żaden sposób nie czerpią z tego tytułu zysków. Dzisiejszy system  prawa został zaprojektowany w czasach analogowych, i w  oczywisty sposób nie działa efektywnie w społeczeństwie informacyjnym. Jego dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i wyzwań ery cyfrowej jest pilne nie tylko z powodów ekonomicznych - to także jedyny sposób dekryminalizacji zwykłych zachowań komunikacyjnych obywateli.
 
Trudno  mówić o wolności słowa, prawie do uczestnictwa w kulturze i swobodach  obywatelskich jeśli jednocześnie najprostsze akty komunikacyjne  obywateli związane są z łamaniem prawa. 
 
Spośród różnych propozycji reformatorskich które pojawiały się podczas dyskusji warsztatowych MAiC jedna wydaje się być szczególnie obiecująca i ciesząca się poparciem licznych środowisk, w tym zarówno środowisk związanych z organizacjami pozarządowym, jak i organizacjami zbiorowego zarządzania czy  niektórymi sektorami biznesu zbudowanego na istnieniu praw wyłącznych.  Propozycja ta oparta jest na trzech podstawowych założeniach omawianych  łącznie:
 
1. Pełna legalizacja niekomercyjnego dostępu, rozpowszechniania, tworzenia  adaptacji i rozpowszechniania adaptacji utworów chronionych prawem  autorskim
2. Wprowadzenie płaskiej opłaty typu abonamentowego powiązanej z korzystaniem z internetu
3. Stworzenie efektywnego systemu zbierania opłat z tytułu komercyjnego wykorzystania utworów
 
Ta wstępna propozycja może się cieszyć szerokim poparciem, co nie oznacza, że zostanie wokół niej łatwo zbudowany powszechny konsensus. Stworzona została m.in. na podstawie koncepcji podziału środków finansowych na rzecz twórców jako "twórczego udziału" (ang. creative contribution) opracowanej przez prof. Philippe Agrain w książce "Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age".  Philippe Aigrain będzie gościem specjalnym naszej konferencji, którą zaszczycą swoją obecnością również przedstawiciele rządu, europosłowie, prawnicy  specjalizujący się w prawie autorskim, przedstawiciele organizacji  pozarządowych, organizacji zbiorowego zarządzania i producentów.
 
Organizatorzy:  Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA (WEiTI Politechnika Warszawska),  Internet Society Poland, Fundacja Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
 
Kontakt organizacyjny: Karolina Pomarańska, email: karolina@brama.elka.pw.edu.pl
Kontakty  prasowe: Michał Woźniak, tel. 600 910 703, michal.wozniak@fwioo.pl,  Jarosław Lipszyc tel. 607 707 026,  jaroslaw.lipszyc@nowoczesnapolska.org.pl, Alek Tarkowski tel. 889 660 444, atarkowski@centrumcyfrowe.pl

 

Program konferencji

 
09.00 - 10.00 - Rejestracja uczestników i śniadanie
10.00 - 10.15 - Powitanie uczestników przez władze wydziału 
10.15 - 11.15 - Wykład otwierający: dr Philippe AIgrain (Sopinspace) - "Jak wspierać kreatywność kulturową w epoce cyfrowej. Skończmy wojnę ze ściąganiem plików"
11.15 - 11.45 -  sesja pytań i odpowiedzi
11.45 - 12.00 - Przerwa kawowa, czas dla mediów w holu 
12.00 - 13.30 - Panel: Regulacja własności intelektualnej - czego nas nauczyło ACTA  
Czy  4 lipca oznacza ważną cezurę i z jakiego powodu? Co się zmieniło? Czy  Unia Europejska zacznie działać inaczej? Czy w przyszłości rozumienie  praw autorskich ulegnie zmianie i na czym może i powinna
polegać ta zmiana?
Prowadząca: Katarzyna Szymielewicz (Fundacja Panoptykon)
Wprowadzenie: Michał Boni (MAiC) wideo
Prelegenci:
  • Paweł Zalewski (PO)
  • Igor Ostrowski (MAiC)
  • Ryszard Kalisz (SLD)/Marek Siwiec (SLD) tbc.
13.30 - 14.15 - Przerwa lunchowa
14.15 - 16.15 - "Jakiego prawa autorskiego potrzebujemy?"
Prowadzenie: Michał "Rysiek" Woźniak (BRAMA / FWiOO)
Dyskusja  dotyczy koncepcji reformy prawa autorskiego opartej na trzech filarach:  pełnej legalizacji niekomercyjnej aktywności, wprowadzenie płaskiej  opłaty typu abonamentowego oraz stworzenie efektywnego systemu zbierania  opłat za komercyjne wykorzystanie utworów.
Prelegenci:
  • Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska)
  • Konrad Gliściński (Uniwersytet Jagielloński)
  • Krzysztof Lewandowski (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)
  • Jacek Bromski (Stowarzyszenie Filmowców Polskich)
16.15 - 16.30 - Podsumowanie konferencji: Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska)

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa